[woo_store_vacation]

Sodium Ricinoleate

Sodium (natrium) ricinoleate bildas vid förtvålningen av ricinoljan.

Fettsyrorna som finns naturligt i ricinoljan blandas med natriumhydroxid även känt som lut. Denna kemiska process bildar sodium ricinoleate (tvål) samt glycerin.

Ricin är en praktfull buske inom släktet riciner med kastanjelika frukter. Ricinoljan utvinns ur ricinväxtens frön genom ”kallpressning” då de krossas och pressas utan uppvärmning.