[woo_store_vacation]

Sodium Canolate

Sodium (natrium) canolate bildas vid förtvålningen av rapsoljan.

Fettsyrorna som finns naturligt i rapsoljan blandas med natriumhydroxid även känt som lut. Denna kemiska process bildar sodium canolate (tvål) samt glycerin.