We will be closed for summer vacation during the weeks 28-30 (July 5 – July 28). We will be back at the office on July 29. During this time period no orders can be made.

We would like to wish all of our customers, retailers and friends a relaxing and sunny summer.

Sodium Ricinoleate

Sodium (natrium) ricinoleate bildas vid förtvålningen av ricinoljan.

Fettsyrorna som finns naturligt i ricinoljan blandas med natriumhydroxid även känt som lut. Denna kemiska process bildar sodium ricinoleate (tvål) samt glycerin.

Ricin är en praktfull buske inom släktet riciner med kastanjelika frukter. Ricinoljan utvinns ur ricinväxtens frön genom ”kallpressning” då de krossas och pressas utan uppvärmning.